BLINK

Målsettinger og veien fremover

BLINK skal sikre at vi sammen er den ledende på utvikling,bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Dette skal vi få til gjennom å:

  • finne de beste løsningene for kunden og brukerne i et evighetsperspektiv
  • levere alle prosjekter på kost, tid og til forventet kvalitet
  • være en profesjonell bestiller gjennom fokus på samspill og tydelighet
  • ivareta SHA, miljøkrav og våre egne miljømål gjennom alle faser av Omsorgsbyggs prosjekter
  • bygge en sterk prosjektkultur med integritet og klare forventninger, som gjennomfører prosjektene i henhold til Omsorgsbyggmodellen
  • sikre at Omsorgsbygg er i front av utviklingen og selv anvender absolutt beste praksis tilpasset kategori (type prosjekt) hos Omsorgsbygg
  • tiltrekke og beholde gode medarbeidere

Det sier seg selv at disse målsettingene ikke blir realisert over natten. Vi har en jobb å gjøre i årene som kommer der vi skal oppdatere/ utarbeide og ta i bruk nye arbeidsformer, verktøy og løsninger, utvikle oss og styrke organisasjonen, samtidig som vi skal vokse og bli flere.

I dette utviklingsarbeidet står bruken av prosjekt som arbeidsform sentralt – en måte å jobbe på, på tvers av Omsorgsbygg, som vi benytter oss av for å bygge bedre bygg.

OMSORGSBYGGMODELLEN

Omsorgsbyggmodellen er en prosjekt- og samhandlingsmodell som beskriver hvordan vi skal styre våre prosjekter effektivt, arbeide sammen og ta beslutninger fra tidligfase til og med overlevering til drift.

PROSJEKTEIERSTYRING

Prosjekteierstyring er vårt viktigste verktøy for å sikre at vi finner de beste løsningene, bygger de beste byggene og gjør dette på en profesjonell måte.

OMSORGSBYGGSKOLEN

Omsorgsbyggs kompetanseprogram skal sikre at alle våre ansatte har den kompetansen og støtten de trenger for å lykkes.

Klikk her for å lese vår personvernerklæring