Omsorgsbyggportalen, utgangspunktet for enhetlig og profesjonell prosjektstyring.

Omsorgsbyggportalen, utgangspunktet for enhetlig og profesjonell prosjektstyring.

Omsorgsbyggportalen, utgangspunktet for enhetlig og profesjonell prosjektstyring.

Vår målsetting med BLINK

Omsorgsbygg vil være en av de mest spennende og profilerte arbeidsplassene de nærmeste årene. Vi skal bygge for 13 milliarder, i prosjekter som Oslo Storbylegevakt, Hovedstasjon, sentrumsbrannstasjon, sykehjem og barnehager. Dette setter også store krav til vår prosjektledelse.

Prosjektforbedringsprogrammet BLINK skal sikre at vi fortsetter å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive bygg.

Hva er BLINK?

Prosjektforbedringsprogrammet BLINK (Bedre Læring I Ny Kontekst) skal blant annet etablere en enda sterkere prosjektkultur med effektiv styring av prosjekter, klare roller og tydelige beslutningspunkter.

BLINK ble gjennom et omfattende opplæringsprogram implementert i organisasjonen i 2016, og vi ser allerede gode resultater av det arbeidet som er lagt ned.

Logg inn e-læring

Klikk her for å lese vår personvernerklæring